نسخه آرشیو پخش آرشیو

جشن سپاس آرشیو برنامه ای

یکشنبه 4 خرداد 1399 ساعت: 11:30 | مدت: 2 ساعت

جشن روز عید سعید فطر- اذان: 13:01، موذن: شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی \r\n
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو