نسخه آرشیو پخش آرشیو

جشن سپاس آرشیو برنامه ای

یکشنبه 4 خرداد 1399 ساعت: 19:05 | مدت: 1 ساعت 55 دقیقه

جشن روز عید سعید فطر- اذان مغرب: 20:30، موذن: استاد سید مرتضی سادات فاطمی \r\n
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو