نسخه آرشیو پخش آرشیو

كارگاهی برای زندگی آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت: 14:05 | مدت: 45 دقیقه

چرا افراد به دنبال تائید در شبكه‌های اجتماعی هستند؟
با حضور دكتر نوید نوری(روانشناس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو