نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش بازجویی- قسمت 6 آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت: 03:45 | مدت: 15 دقیقه

امام علی (ع) ضربت خورده و ابن ملجم به مدت 5 روز در زندان است، یكی از اصحاب حضرت امیر از طرف امام حسن (ع) مامور شده تا از وی بازجویی كند و....
تهیه كننده: زهرا عبداله زاده كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: بهرام ابراهیمی، عمار تفتی نویسنده: امیر امیری

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو