نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش آب هرگز نمی میرد- قسمت 26 آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 ساعت: 14:30 | مدت: 30 دقیقه

حاج مهدی كیانی فرمانده تیپ انصار الحسین به میرزا محمد سولگی فرمانده گردان ابوالفضل دستور می دهد كه نیروهایش را به خرمشهر منتقل كند شواهد حاكی از وقوع عملیاتی بزرگ است...
كارگردان: اكبر زنجانپور هنرمندان: نورالدین جوادیان، مروارید كریم پور نویسنده: داریوش روحی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو