نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش آرایشگر مشكوك- قسمت 6 آرشیو برنامه ای

شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت: 06:45 | مدت: 15 دقیقه

بهروز آرایشگریست كه دوستانش مغازه او را پاتوق خود می دانند و بخصوص جمعه ها در مغازه او گرد هم می آیند و گپ می زنند. اما اخیرا او پذیرای آنان نیست و در این روز مغازه اش را می بندد و به كسی هم درباره علت تعطیل كردن مغازه اش توضیحی نمی دهد و به هر نحو شده از پاسخ دادن به دوستانش طفره می رود....
كارگردان: مهدی طهماسبی نویسنده: بهناز امینی موسی آبادی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو