نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش بفرمایید نه- قسمت 4 آرشیو برنامه ای

سه شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت: 05:00 | مدت: 15 دقیقه

مرد همسایه از مرد رهگذر میخواهد از در بالا برود و در منزلش را باز كند. اما مرد رهگذر از بالا سقوط میكند و استخوان‌هایش از چند جا میشكند...
كارگردان: مهدی طهماسبی نویسنده: روح اله نوری

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو