نسخه آرشیو پخش آرشیو

كافه سلامت- گروه بهداشت و تندرستی(زنده) آرشیو برنامه ای

شنبه 24 خرداد 1399 ساعت: 17:00 | مدت: 1 ساعت 30 دقیقه

خومراقبتی اجتماعی در برابر كرونا را بیاموزیم
ارتباط تلفنی با دكتر نیك پژوه(متخصص پزشكی اجتماعی)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو