نسخه آرشیو پخش آرشیو

به زندگی سلام كن- گروه سلامت روان(زنده) آرشیو برنامه ای

یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت: 06:30 | مدت: 1 ساعت 30 دقیقه

آخرین بار چه زمانی خون اهداء كردید؟(با اهدای خون زندگی ببخشیم)
ارتباط تلفنی با آقای پیمان عشقی(مدیرعامل سازمان انتقال خون)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو