نسخه آرشیو پخش آرشیو

كافه سلامت- گروه بهداشت و تندرستی(زنده) آرشیو برنامه ای

یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت: 17:00 | مدت: 1 ساعت 30 دقیقه

با اهدای یك واحد خون جان چند نفر نجات پیدا می كند؟
ارتباط تلفنی با دكتر عشقی(رئیس سازمان انتقال خون)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو