نسخه آرشیو پخش آرشیو

به زندگی سلام كن- گروه سلامت روان(زنده) آرشیو برنامه ای

سه شنبه 27 خرداد 1399 ساعت: 06:30 | مدت: 1 ساعت 30 دقیقه

عادت‌هایی كه در زیست كرونا ترك كردیم
ارتباط تلفنی با دكتر مجید بخشی زاده(متخصص طب پیشگیری و پزشكی اجتماعی)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو