نسخه آرشیو پخش آرشیو

كافه سلامت- گروه بهداشت و تندرستی(زنده) آرشیو برنامه ای

دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت: 17:00 | مدت: 1 ساعت 30 دقیقه

چه راه هایی را برای حفظ سلامت روان در خصوص استفاده از فضای مجازی پیشنهاد می كنید؟ \r\n
ارتباط تلفنی با دكتر شریفی یزدی(روانشناس اجتماعی)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو