نسخه آرشیو پخش آرشیو

مثبت تربیت(زنده) آرشیو برنامه ای

سه شنبه 27 خرداد 1399 ساعت: 09:10 | مدت: 45 دقیقه

والدین باید نیازهای جنسی نوجوانان را تشخیص دهند
با حضور دكتر علی آذین(پزشكی اجتماعی و عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی) و ارتباط تلفنی با خانم دكتر عفت السادات مرقاتی خوئی(دانشیار دانشگاه علوم پزشكی تهران و مدیر گروه سكسولوژی پژوهشكده علوم اعصاب)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو