نسخه آرشیو پخش آرشیو

نردبان آرشیو برنامه ای

سه شنبه 27 خرداد 1399 ساعت: 16:30 | مدت: 25 دقیقه

باورهای نادرست درباره هوش: برچسب درسخوان بودن و هوشمندی \r\n
با حضور خانم دكتر زینت میرغفوریان(روانشناس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو