نسخه آرشیو پخش آرشیو

كافه سلامت- گروه بهداشت و تندرستی(زنده) آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت: 17:00 | مدت: 1 ساعت 30 دقیقه

در حد امكان و توانمون قول بدهیم و به قول و وعده ای كه می دهیم صادقانه متعهد باشیم \r\n
ارتباط تلفنی با دكتر موسی كاظم(كارشناس مذهبی)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو