نسخه آرشیو پخش آرشیو

به زندگی سلام كن- گروه سلامت روان(زنده) آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت: 06:30 | مدت: 1 ساعت 30 دقیقه

این روزها چه قدر حواسمون به پاكی شهرمون هست؟
ارتباط تلفنی با دكتر اكبر نیك پژوه(پزشكی اجتماعی)\r\n\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو