نسخه آرشیو پخش آرشیو

نیم نگاه- گروه بهداشت و تندرستی(زنده) آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت: 12:00 | مدت: 40 دقیقه

كنترل كرونا نیاز به حمایت از گروه های آسیب پذیر دارد
ارتباط تلفنی با دكتر حمید سوری(عضو كمیته اپیدمیولوژی ستاد مدیریت كرونا) و دكتر زالی(رئیس ستاد مقابله با كرونا تهران)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو