نسخه آرشیو پخش آرشیو

نردبان آرشیو برنامه ای

سه شنبه 3 تیر 1399 ساعت: 16:30 | مدت: 25 دقیقه

باورهای نادرست درباره هوش: كودكان را می‌توان با یكدیگر مقایسه كرد \r\n
با حضور دكتر صابر عبدالملكی(دكترای برنامه ریزی درسی)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو