نسخه آرشیو پخش آرشیو

رویای نافرجام آرشیو برنامه ای

جمعه 6 تیر 1399 ساعت: 16:00 | مدت: 30 دقیقه

ترور نافرجام آیت الله العظمی خامنه ای در مسجد ابوذر تهران به دست گروهك منافقین .\r\n
حجت الاسلام استاد انصاریان(كارشناس دینی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو