نسخه آرشیو پخش آرشیو

نیم نگاه- گروه تغذیه(زنده) آرشیو برنامه ای

دوشنبه 9 تیر 1399 ساعت: 12:00 | مدت: 40 دقیقه

خام فروشی گیاهان دارویی \r\n
با حضور محمدباقر رضایی(رئیس اتحادیه انجمن علمی گیاهان دارویی ایران) و دكتر زینعلی(مجری طرح گیاهان دارویی)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو