نسخه آرشیو پخش آرشیو

ره آورد(زنده) آرشیو برنامه ای

سه شنبه 10 تیر 1399 ساعت: 20:00 | مدت: 1 ساعت

بررسی دستاوردهای حوزه سلامت \r\n
ارتباط تلفنی با مسئولین حوزه سلامت\r\nاذان مغرب: 20:45 مؤذن: غفاری

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو