نسخه آرشیو پخش آرشیو

نردبان آرشیو برنامه ای

سه شنبه 10 تیر 1399 ساعت: 16:30 | مدت: 25 دقیقه

آیا هوش با فرهنگ جغرافیایی ارتباط دارد؟
با حضور دكتر صابر عبدالملكی(دكترای برنامه ریزی درسی)\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو