نسخه آرشیو پخش آرشیو

سپهر دانش(زنده) آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت: 22:10 | مدت: 1 ساعت 45 دقیقه

طرح یك مورد بیماری از اساتید دانشگاه های علوم پزشكی \r\n
با حضور دكتر عبدالحسین عباسی(فوق تخصص گوارش نوزادان)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو