نسخه آرشیو پخش آرشیو

عقیق آرشیو برنامه ای

جمعه 13 تیر 1399 ساعت: 12:05 | مدت: 20 دقیقه

احترام به میراث و تجربه‌های گذشته در سبك زندگی دینی \r\n
با حضور دكتر سید حمید خوئی(عضو دفتر سلامت معنوی فرهنگستان علوم پزشكی)\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو