نسخه آرشیو پخش آرشیو

نردبان آرشیو برنامه ای

سه شنبه 17 تیر 1399 ساعت: 16:30 | مدت: 25 دقیقه

آیا تست هایی كه این روزها برای ارزیابی شخصیت كودكان استفاده میشود قابل اعتماد است؟\r\n
با حضور دكتر معصومه درویشی لرد(روانشناس كودك و نوجوان)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو