نسخه آرشیو پخش آرشیو

نیم نگاه- گروه بهداشت و تندرستی(زنده) آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت: 12:00 | مدت: 40 دقیقه

اهرم های بازدارنده رفتارهای پر خطر اپیدمی كرونا
ارتباط تلفنی با دكتر عباس كریمی(معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی فسا) و دكتر حسین قاسمی(دبیر كمیته اجتماعی ستاد مقابله با كرونا)\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو