نسخه آرشیو پخش آرشیو

با شما صبح جمعه آرشیو برنامه ای

جمعه 27 تیر 1399 ساعت: 07:00 | مدت: 1 ساعت 30 دقیقه

شوخی با مسئولین به زبان طنز
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir\r\n پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir\r\n شماره پیامك: 983000094+\r\n تلفن گویا: 982127860094+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو