نسخه آرشیو پخش آرشیو

یاد یاران آرشیو برنامه ای

یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت: 12:40 | مدت: 15 دقیقه

گفتگو با كادر پزشكی دوران دفاع مقدس
با حضور خانم طالقانی(امدادگر)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو