نسخه آرشیو پخش آرشیو

كودك من آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت: 16:30 | مدت: 25 دقیقه

تا كجا به كودك خردسال اجازه عمل و تجربه می تونیم بدیم؟\r\n
با حضور خانم دكتر نسرین جعفری كادیجانی(روانشناس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو