نسخه آرشیو پخش آرشیو

باران آرشیو برنامه ای

سه شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت: 14:50 | مدت: 10 دقیقه

مباحث آیت الله نعیم آبادی در مورد مواسات و همدلی- ماندگاری حسنات
آیت الله نعیم آبادی(كارشناس) و حجت الاسلام صفایی(تهیه كننده)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو