نسخه آرشیو پخش آرشیو

گفت و گوی اجتماعی آرشیو برنامه ای

دوشنبه 6 مرداد 1399 ساعت: 13:30 | مدت: 1 ساعت 19 دقیقه

برگزاری یا تعویق كنكور
با حضور دهنوی(تهیه كننده)، شریفی(كارشناس مجری)، سیدآقائی(گوینده بخش پیامكها)، خانم الهام خدابنده لو(آیتم ساز)، خانم چراغعلی(آیتم ساز)، خانم اسدی(گزارشگر)، دكتر سید مجید حسینی(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)، دكتر احمد نادری(نماینده مجلس) و ارتباط تلفنی با دكتر محمدرضا محبوب فر(عضو كمیته كشوری مقابله با كرونا و عضو انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران) و دكتر مهرداد ویس كرمی(عضو كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس) \r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو