نسخه آرشیو پخش آرشیو

نیم نگاه- گروه بهداشت و تندرستی(زنده) آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت: 12:00 | مدت: 40 دقیقه

فعالیت های سلامت جهاد دانشگاهی \r\n
ارتباط تلفنی دكتر محسن فاتح(معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی) و دكتر طیبی(رئیس جهاد دانشگاهی)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو