نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش سمفونی رخت ها- قسمت 4 آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت: 01:00 | مدت: 30 دقیقه

ماهرخ در آخرین شب اقامت در پاریس با دیدن كابوسی از ماه بانو خواهرش از خواب برخواست و پیش از عزیمت به سمت ایران صادق خان عمویش ماموریتی به او محول كرد؛ ماهرخ باید دوازده قلم و قلمدان را همراه خودش به ایران می برد، اما هنوز نمیدانیم دقیقا چه رازی در این قلم ها پنهان شده
تهیه كننده: فرشاد آذرنیا كارگردان: میرطاهر مظلومی هنرمندان: شیما جانقربان، قربان نجفی نویسنده: پوریا موسوی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو