نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش سمفونی رخت ها- قسمت 3 آرشیو برنامه ای

سه شنبه 14 مرداد 1399 ساعت: 01:00 | مدت: 30 دقیقه

ماهرخ در سیر سفر از پاریس به تهران متوجه راز پنهان در قلم ها شد؛ پیغامی در هر قلم جاسازی شده بود؛ پیغامی از طرف آزادی خواهان فرانسه برای مشروطه خواهان ایران. با رسیدن ماهرخ به خانه ی پدری با برخورد سرد اهل عمارت مواجه می شود و البته جای خالی ماه بانو. اخبار اینگونه می رسد كه انگار ماه بانو مفقود شده و هیچ كس هم غیاب او را به روی خودش نمی آورد. حالا ماهرخ میخواهد پی خواهرش بگردد و از سوی دیگر مقرر شده تا در شب عروسی خسروخان دیداری میان او و هوشنگ خان برهان صورت بگیرد؛ جهت تحویل امانتی صادق خان به هوشنگ\r\n
تهیه كننده: فرشاد آذرنیا كارگردان: میرطاهر مظلومی هنرمندان: شیما جانقربان، قربان نجفی نویسنده: پوریا موسوی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو