نسخه آرشیو پخش آرشیو

سرای سخن آرشیو برنامه ای

جمعه 17 مرداد 1399 ساعت: 03:30 | مدت: 25 دقیقه

خوش خلقی و حسن خلق
حجت الاسلام مسعود عالی(كارشناس دینی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو