نسخه آرشیو پخش آرشیو

دلیل آفتاب آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت: 17:00 | مدت: 20 دقیقه

كارآمدی نظام مبتنی بر ولایت فقیه، نقش مقام معظم رهبری در مدیریت بحران ها
سیدمهدی ركنی(تهیه كننده)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو