نسخه آرشیو پخش آرشیو

شقایق نامه آرشیو برنامه ای

دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت: 15:15 | مدت: 15 دقیقه

نگاه شاعرانه زنده یاد دكتر سید حسن حسینی به حماسه عاشورا در شقایق نامه

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو