نسخه آرشیو پخش آرشیو

راپورتچی آرشیو برنامه ای

سه شنبه 1 مهر 1399 ساعت: 22:45 | مدت: 15 دقیقه

روایت بخش هایی از تاریخ از دریچه طنز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو