نسخه آرشیو پخش آرشیو

جوان ایرانی سلام(زنده) آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 2 مهر 1399 ساعت: 06:40 | مدت: 1 ساعت 20 دقیقه

مجله بامدادی- نقد مسائل روز جامعه در كنار ایجاد فضای نشاط صبحگاهی و گفتگو با مسئولین و پیگیری مطالبات مردمی، اخبار تحولات اقتصادی، سیاسی و ورزشی روز
تهیه كننده: عباس پیری- سیروس رجبی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو