نسخه آرشیو پخش آرشیو

راپورتچی آرشیو برنامه ای

شنبه 5 مهر 1399 ساعت: 12:15 | مدت: 15 دقیقه

وقایع تاریخی ایران و جهان به روایت طنز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو