نسخه آرشیو پخش آرشیو

یاران خورشید آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 10 مهر 1399 ساعت: 21:30 | مدت: 30 دقیقه

معرفی شخصیت و بزرگداشت جناب محمد بن ابی بكر
حسن حیدرزاده(تهیه كننده و گوینده) و حجت الاسلام رجبی دوانی(كارشناس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو