نسخه آرشیو پخش آرشیو

عقیق آرشیو برنامه ای

دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت: 17:30 | مدت: 30 دقیقه

انعكاس مراسم عزاداری امام حسین (ع) در محضر مقام معظم رهبری(مدظله)
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو