نسخه آرشیو پخش آرشیو

عقیق آرشیو برنامه ای

شنبه 8 شهریور 1399 ساعت: 17:30 | مدت: 30 دقیقه

انعكاس مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام در محضر مقام معظم رهبری(مدظله)
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو