نسخه آرشیو پخش آرشیو

خیابان ایران آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 24 مهر 1399 ساعت: 21:35 | مدت: 25 دقیقه

پیام- هر آدمی با ورودش به این دنیا پیامی داره، بعضیا با خودشون پیام صلح و دوستی میارند، بعضیا با خودشون پیام آزادی و آزادگی میارند، بعضیا با خودشون پیام بزرگی و جوانمردی میارند. هر آدمی با حضورش و با عبورش از برگهای تاریخ پیامی داره و اون پیام رو توی دفتر تاریخ ثبت میكنه، مثل پیامبر اسلام (ص) كه پیام آور صلح و دوستی بود، مثل امام حسین (ع) كه پیام آور آزادی و آزادگی بود و مثل امام حسن مجتبی (ع) كه پیام آور بزرگی و جوانمردی بود. و مثل خیلی از شهدای هشت سال جنگ تحمیلی كه پیامهایی سرشار از انسانیت رو در دفتر تاریخ ثبت كردند.\r\n
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو