نسخه آرشیو پخش آرشیو

آه از غربت بهار آرشیو برنامه ای

جمعه 25 مهر 1399 ساعت: 16:20 | مدت: 50 دقیقه

خصوصیات مهم امام حسن مجتبی (ع)، صفت جود و بخشندگی آن امام بزرگوار(ع) \r\n
حجت الاسلام كسیری(كارشناس دینی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو