نسخه آرشیو پخش آرشیو

كارت قرمز آرشیو برنامه ای

یکشنبه 4 آبان 1399 ساعت: 20:00 | مدت: 30 دقیقه

الهام از بازی و قوانین فوتبال برای بررسی موضوعات مختلف در قالب نمایش‎ها و آیتم‎های طنز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو