نسخه آرشیو پخش آرشیو

حلقه گمشده آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 22 آبان 1399 ساعت: 23:10 | مدت: 45 دقیقه

همسرم عادت به مسخره كردن من دارد!
با حضور خانم دكتر مظفری(جامعه شناس) و خانم دكتر فاطمه علیزادگانی(جامعه شناس) \r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو