نسخه آرشیو پخش آرشیو

نیم نگاه- گروه سلامت روان(زنده) آرشیو برنامه ای

شنبه 24 آبان 1399 ساعت: 12:30 | مدت: 40 دقیقه

راه اندازی مركز رشد برای كودكان مهر(كودكان تحت سرپرستی بهزیستی)\r\n
ارتباط تلفنی با دكتر مسعودی فرید(معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی كشور)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو