نسخه آرشیو پخش آرشیو

داستان یك زندگی آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت: 14:05 | مدت: 45 دقیقه

همسرم در زمان عصبانیت به خانواده‌ام توهین می‌كند
با حضور خانم دكتر مینا پورفرخ(روانشناس) \r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو