نسخه آرشیو پخش آرشیو

سفره ایرانی آرشیو برنامه ای

شنبه 1 آذر 1399 ساعت: 19:10 | مدت: 40 دقیقه

اصلاح الگوی تغذیه ای- باورهای تغذیه ای- چاشنی ها- تغذیه و سلامت جسم\r\n
با حضور آقای دكتر صمدپور(دكترای تغذیه) و آقای دكتر احمد اسماعیل زاده(دكترای تغذیه) \r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو